Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Тендеры

E-mail: mail@mtitc.government.bg
Телефон: +359 29409451
Страна: Болгария
Город: София
Адрес: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
000695388
ул. „Дякон Игнатий“ № 9
София
1000
Bulgaria
Лице за контакт: 1000
Телефон: +359 29409451
Електронна поща: mail@mtitc.government.bg
Факс: +359 29885094
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mtitc.government.bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.mtitc.government.bg/pk

Контракты: 38
тендеры: 28
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 28
06 фев

Номер: 15611642

Страна: Болгария

Источник: TED

04 фев

Номер: 15543458

Страна: Болгария

Источник: TED

04 фев

Номер: 15543092

Страна: Болгария

Источник: TED

13 ноя

Номер: 13476584

Страна: Болгария

Источник: TED