Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Тендеры

E-mail: mail@mtitc.government.bg
Телефон: +359 29409451
Страна: Болгария
Город: София
Адрес: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
000695388
ул. „Дякон Игнатий“ № 9
София
1000
Bulgaria
Лице за контакт: 1000
Телефон: +359 29409451
Електронна поща: mail@mtitc.government.bg
Факс: +359 29885094
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mtitc.government.bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.mtitc.government.bg/pk

Контракты: 35
тендеры: 20
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 20
13 ноя

Номер: 13476584

Страна: Болгария

Источник: TED

09 ноя

Номер: 13404664

Страна: Болгария

Источник: TED

08 ноя

Номер: 13368076

Страна: Болгария

Источник: TED

23 окт

Номер: 13003786

Страна: Болгария

Источник: TED

04 окт

Номер: 12622939

Страна: Болгария

Источник: TED

05 июл

Номер: 10869568

Страна: Болгария

Источник: TED

04 янв

Номер: 6739674

Страна: Болгария

Источник: TED