Opdracht geplaatst door Eandis System Operator CVBA, werkende in opdracht en voor rekening van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas die allen als aanbestedende entiteit voor de opdracht dienen te worden beschouwd: Тендеры


E-mail: filip.vandorpe@eandis.be
Телефон: +32 92634844
Страна: Бельгия
Город: Melle
Адрес: Opdracht geplaatst door Eandis System Operator CVBA, werkende in opdracht en voor rekening van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas die allen als aanbestedende entiteit voor de opdracht dienen te worden beschouwd
Brusselsesteenweg 199
Melle
9090
Belgium
Contactpersoon: 9090
Telefoon: +32 92634844
E-mail: filip.vandorpe@eandis.be
Fax: +32 92634748
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.eandis.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=287004
всего: 8