Hrvatska radiotelevizija, javna ustanova: Тендеры

E-mail: melita.hrzenjak@hrt.hr
Телефон: +385 16343641
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Hrvatska radiotelevizija, javna ustanova
68419124305
Prisavlje 3
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Melita Hrženjak
Telefon: +385 16343641
E-pošta: melita.hrzenjak@hrt.hr
Telefaks: +385 16343831
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002608
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 84
тендеры: 57
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 57
18 янв

Номер: 15177910

Страна: Хорватия

Источник: TED

17 янв

Номер: 15153433

Страна: Хорватия

Источник: TED

17 янв

Номер: 15152875

Страна: Хорватия

Источник: TED

08 янв

Номер: 15022376

Страна: Хорватия

Источник: TED

08 янв

Номер: 15022371

Страна: Хорватия

Источник: TED

28 дек

Номер: 14911221

Страна: Хорватия

Источник: TED

26 дек

Номер: 14835291

Страна: Хорватия

Источник: TED

30 ноя

Номер: 14062445

Страна: Хорватия

Источник: TED

15 ноя

Номер: 13539355

Страна: Хорватия

Источник: TED