Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138: Тендеры

E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Телефон: +48 224455306
Страна: Польша
Город: Warszawa
Адрес: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
pl. Starynkiewicza 5
Warszawa
02-015
Poland
Osoba do kontaktów: 02-015
Tel.: +48 224455306
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Faks: +48 224455315
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpwik.com.pl

Контракты: 202
тендеры: 180
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 180