Javna ustanova NP Plitvička jezera: Тендеры

E-mail: daniel.kolar@np-plitvicka-jezera.hr
Телефон: +385 53751039
Страна: Хорватия
Город: Plitvička Jezera
Адрес: Javna ustanova NP Plitvička jezera
91109303119
Josipa Jovića 19
Plitvička Jezera
53231
Croatia
Služba(e) za kontakt: 53231
Na pažnju (osoba za kontakt): Daniel Kolar, mag. oec.
Telefon: +385 53751039
E-pošta: daniel.kolar@np-plitvicka-jezera.hr
Telefaks: +385 53751286
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0004223
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 33
тендеры: 287
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.