Hulpverleningszone Centrum: Тендеры


E-mail: yeneneh.destagebremichael@brandweerzonecentrum.be
Телефон: +32 92688917
Страна: Бельгия
Город: Gent
Адрес: Hulpverleningszone Centrum
Roggestraat 70
Gent
9000
Belgium
Contactpunt(en): 9000
Ter attentie van: Desta Gebremichael Yeneneh
Telefoon: +32 92688917
E-mail: yeneneh.destagebremichael@brandweerzonecentrum.be
Internetadres(sen):
Adres: www.brandweerzonecentrum.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=270589
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Brandweerzone+Centrum+-900%2F2017-0099-IP-04+pag-F02
всего: 19
12 сен

Номер: 4205008

Страна: Бельгия

Источник: TED

29 авг

Номер: 3960013

Страна: Бельгия

Источник: TED

23 авг

Номер: 3860111

Страна: Бельгия

Источник: TED

18 авг

Номер: 3775134

Страна: Бельгия

Источник: TED

18 авг

Номер: 3774779

Страна: Бельгия

Источник: TED

16 авг

Номер: 3730145

Страна: Бельгия

Источник: TED

12 авг

Номер: 3671721

Страна: Бельгия

Источник: TED