Λεωφορεία Λάρνακας Ζήνωνας Λτδ: Тендеры


E-mail: info@zinonasbuses.com
Телефон: +357 24665531
Страна: Кипр
Город: Λάρνακα
Адрес: Λεωφορεία Λάρνακας Ζήνωνας Λτδ
Λεωφ. Φανερωμένης 120
Λάρνακα
6031
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 6031
Υπόψη: Ανδρέας Ευαγγέλου
Τηλέφωνο: +357 24665531
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@zinonasbuses.com
Φαξ: +357 24665017
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
всего: 1
18 июл

Номер: 3180056

Страна: Кипр

Источник: TED