Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture: Тендеры

E-mail: javna.nabava@mppi.hr
Телефон: +385 16169474
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
22874515170
Prisavlje 14
Zagreb
10002
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10002
Na pažnju (osoba za kontakt): Mirela Kovačević
Telefon: +385 16169474
E-pošta: javna.nabava@mppi.hr
Telefaks: +385 16196480
Internetska adresa(e):
Glavna adresa: www.mppi.hr
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002434
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 3
тендеры: 63
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 63
15 фев

Номер: 7812913

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

23 янв

Номер: 7243520

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 янв

Номер: 6761507

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 янв

Номер: 6745640

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 дек

Номер: 6674284

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 дек

Номер: 6243947

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 дек

Номер: 6152045

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 дек

Номер: 6151985

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 дек

Номер: 5977500

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH