Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture: Тендеры

E-mail: javna.nabava@mppi.hr
Телефон: +385 16169474
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
22874515170
Prisavlje 14
Zagreb
10002
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10002
Na pažnju (osoba za kontakt): Mirela Kovačević
Telefon: +385 16169474
E-pošta: javna.nabava@mppi.hr
Telefaks: +385 16196480
Internetska adresa(e):
Glavna adresa: www.mppi.hr
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002434
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 3
тендеры: 127
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 127
06 авг

Номер: 11462527

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 авг

Номер: 11409174

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

20 июл

Номер: 11135984

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 июл

Номер: 11108597

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 июл

Номер: 11105951

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 июн

Номер: 10761562

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 июн

Номер: 10761559

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 июн

Номер: 10761555

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 июн

Номер: 10761553

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 июн

Номер: 10761550

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH