Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture: Тендеры

E-mail: javna.nabava@mppi.hr
Телефон: +385 16169474
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
22874515170
Prisavlje 14
Zagreb
10002
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10002
Na pažnju (osoba za kontakt): Mirela Kovačević
Telefon: +385 16169474
E-pošta: javna.nabava@mppi.hr
Telefaks: +385 16196480
Internetska adresa(e):
Glavna adresa: www.mppi.hr
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002434
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 16
тендеры: 156
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 156
12 ноя

Номер: 13474299

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 ноя

Номер: 13432019

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

30 окт

Номер: 13159281

Страна: Хорватия

Источник: TED

29 окт

Номер: 13158600

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

24 окт

Номер: 13056971

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

23 окт

Номер: 13004208

Страна: Хорватия

Источник: TED

18 окт

Номер: 12911917

Страна: Хорватия

Источник: TED

17 окт

Номер: 12911451

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

16 окт

Номер: 12847571

Страна: Хорватия

Источник: TED

16 окт

Номер: 12846434

Страна: Хорватия

Источник: TED